NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM

06.09.2022 09:56

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov nabízí na naší škole
v letošním školním roce tyto zájmové kroužky:

SPORŤÁK - středa 13.15-14.15 hod.

vede Mgr. Hana Štěpánová, poplatek: 300 Kč/pololetí
 

KERAMICKO VÝTVARNÝ KROUŽEK
čtvrtek 13.30-14.30 hod.

vede: Magdalena Novotná, poplatek: 400 Kč/pololetí

 

FLORBAL I. (1.-5. třída) - čtvrtek 14-15 hod.
FLORBAL II. (6.-9. třída) - čtvrtek 15-16 hod.

vede Pavlína Součková, poplatek: 300 Kč/pololetí
 

KROUŽKY ZAČÍNAJÍ OD 19.9.

Přihlášky vyřídíte v kanceláři DDM, náměstí T.G.Masaryka 35.