MUZIKOMALBA 5 A 1.P TŘÍDY

22.02.2019 19:37

Hudba je nedílnou součástí našeho života a lze ji využít i jako inspiraci pro výtvarnou tvorbu. Ve čtvrtek 21. 2. zavítala 5. třída do prostor ZŠ speciální, kde se vzdělávají žáci s postižením. Náplní inkluzivního setkání bylo propojení výtvarného projevu s hudbou. Zadání bylo jednoduché, zaposlouchat se do instrumentální verze skladby Wake Me Up – Avici, vnímat její melodii, rytmus, tempo, dynamiku, barvu tónů a především pocity, nálady či vzpomínky, které v nich tato nahrávka vyvolala. Poté se žáci pokusili tyto emoce a pocity přenést pomocí tvarů, linií a barev na společný arch papíru. Zhodnoťte sami, jak se jim to podařilo! V závěru jsme skladbu pustili ještě jednou a společně jsme ji doprovodili hrou na tělo a netradiční nástroje. Následovalo zklidnění celé skupiny při rozeznění meditačních nástrojů. Bylo to velmi příjemné setkání, atmosféra byla fantastická, plná pozitivní energie a úsměvů. Žáci 5. třídy úžasně spolupracovali se žáky 1. P a dokonce je překvapili vlastnoručně vyrobenými dárky, za které jim moc děkujeme! Více fotografiií