MUZIKOHRÁTKY PODRUHÉ

16.11.2018 08:26

Minulý týden se v rámci inkluzivního vzdělávání na naší škole uskutečnilo druhé muzikoterapeutické setkání žáků 1. ročníku a třídy 1.P ZŠ speciální.
Prostřednictvím hudebních her si žáci společně zazpívali a zaexperimentovali se svým hlasem. Dále žáci 1. třídy měli možnost objevovat nové zvuky netradičních hudebních nástrojů, tentokrát se jednalo o nástroje, které nám napomáhají vnímat úžasné zvuky přírody. Rytmickým nakláněním dešťové hole vykouzlili uklidňující zvuk podobný šumění deště a prostřednictvím hromozvuku jsme si společně připomněli letní bouři. Rozloučili jsme se závěrečnou písničkou a relaxační hrou na penízkové šátky. Děti si setkání velmi užily, odnesly si velký prožitek z vlastního projevu a radost ze společné hudební tvorby. Více fotografií