MOZKOHRÁTKY - REGIONÁLNÍ LOGICKÁ SOUTĚŽ

18.04.2022 16:45

Ve středu 13.4. proběhl v atriu naší školy první ročník regionální logické soutěže MOZKOHRÁTKY. Akce se zúčastnilo pět škol z našeho regionu. Každou školu reprezentovaly dvě tříčlenná družstva složená ze žáků 6. až 9. ročníku. Žáci na deseti stanovištích plnili netradiční a zajímavé úkoly s chytrými hrami a hlavolamy v různých úrovních obtížnosti. Tyto mozkohračky trénují u hráčů soustředění, posilují paměť, rozvíjejí mentální schopnosti a zlepšují jemnou motoriku. Žáci například skládali tangramy, kostky, barevné obrazce nebo hledali nejkratší cesty podle plánků, čímž prokazovali a rozvíjeli svoji geometrickou a prostorovou orientaci, logické myšlení a rychlé rozhodování, ale také soustředění, pečlivost a spolupráci. První tři nejšikovnější družstva, která získala nejvíce bodů si odnesla vedle diplomu i odměnu v podobě právě těchto mozkohraček. Všem zúčastněným se v prosluněném atriu soutěž moc líbila a už se těší na další ročník. Velkým úspěchem je pak 3. a 4. místo družstev naší školy. Moc gratulujeme. Více fotografií