KVĚTNOVÉ MUZIKOHRÁTKY

23.05.2019 11:00

Jako každý měsíc, i v měsíci květnu navštívila 1. třída žáky ZŠ speciální, aby si společně zamuzicírovali.
V úvodu se všichni přivítali písničkou a zahráli si několik her na rozehřátí a naladění na společnou vlnu. Poté se žáci naučili jednoduchou variaci hry na tělo, kterou doprovodili Dum dum song. Následovalo kruhové bubnování na kyblíky, prostřednictvím kterého si procvičili sluchové vnímání, pozornost, schopnost nápodoby, rytmické cítění a spolupráci ve skupině. Před koncem muzikohrátek jsme se tradičně nechali unášet relaxační hudbou, po které následovala závěrečná píseň na rozloučenou. Více fotografií