KONZULTACE PRO ŽÁKY 6. - 9. TŘÍDY

03.06.2020 16:50

konzultace tříd II. stupně budou probíhat každé pondělí

8. června, 15. června, 22. června a 29. června 2020

V ostatních dnech bude pokračovat online výuka

v osvědčeném režimu bez přítomnosti ve škole.

Rozvrh konzultací  - pondělí

Počet přihlášených žáků v jednotlivých skupinách:
 
6.A - 9 žáků
 
6.B - 10 žáků
 
7. třída - 14 žáků
 
8. třída - 13 žáků
 
9. třída - 2 žáci
 
Přihlášení žáci se sejdou se svými třídními učiteli a během dne proběhnou
konzultace ze všech hlavních předmětů i s ostatními vyučujícími.
 
Konzultace potrvá od 8 hodin nejdéle do 13.30 hodin. Po konzultacích
mohou žáci po skupinách na oběd a domů.  Konkrétní rozvrhy konzultací jednotlivých tříd budou brzy zveřejněny. 
 
Při prvním vstupu do školy musí žákyně a žáci předložit čestné prohlášení! Bez podepsaného čestného prohlášení nemohou vejít do budovy školy.
 
Vysvědčení bude předáno 30. června 2020.