KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŠKOLY

29.03.2022 19:20
V pondělí 28.3. jsme pro děti, rodiče a prarodiče připravili prohlídku naší školy. V tento významný den - Den učitelů - nás přivítal jan Amos Komenský. Představte si, že předškoláci věděli, že to byl učitel, který chtěl, aby bylo ve škole veselo... Krásná myšlenka! Sešlo se nás kolem 60 lidí, které přivítala paní ředitelka a paní zástupkyně a byla představena paní učitelka, která bude učit první třídu. Společně jsme prošli budovou školy,
na 2. stupeň, prohlédli si jazykovou učebnu, učebnu fyziky a přírodopisu
a školní družinu, která se dětem velice líbila. Prošli jsme kolem jídelny a atria, kde máme překrásné prostředí zámeckého parku a kde míváme svačiny a vyučujeme se přímo v přírodě. Poté jsme viděli v akci gymnasty
v tělocvičně a prohlédli si nové venkovní hřiště. Na řadu přišly třídy 1. stupně
a konečně naše kmenová třída. Děti si mohly vyzkoušet interaktivní tabuli
a napsat si kouzelným perem písmena. Dětem i rodičům se u nás velice líbilo a těší se v pátek 1.4. na zápis do 1. třídy. Více fotografií
Mgr. Andrea Třetinová