INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO RODIČE ŽÁKŮ 4. A 5. TŘÍDY

28.09.2022 10:05

Oznamujeme rodičům žáků 4. a 5. třídy, že jejich děti v tomto školním roce navštěvují družinu v učebně třídy 1.P s paní vychovatelku Klárou Vorlovou.
Při vyzvedávání dětí zvoňte prosím na zvonku u školy zmáčknutím *124.