INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY 6.-9. TŘÍDY

29.05.2020 16:44

Vážení rodiče, žákyně a žáci 6.A, 6.B, 7., 8. a 9. třídy

Na základě rychlého průzkumu, porady, vyhodnocení všech podmínek

na naší škole a manuálu MŠMT, který uvádí hlavní důvody přítomnosti

žáků ve škole:

  • individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020,
  • socializační aktivity,
  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků,
  • odevzdání učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb,
  • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020
     

jsme se rozhodli pro následující řešení:

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit budou probíhat konzultace tříd II. stupně každé pondělí, a to:

8. června, 15. června, 22. června a 29. června 2020.

V ostatních dnech bude pokračovat online výuka v osvědčeném režimu bez přítomnosti ve škole.

Vysvědčení bude předáno 30. června 2020.

Přihlášení žáci se sejdou se svými třídními učiteli a během dne proběhnou konzultace ze všech hlavních předmětů i s ostatními vyučujícími.

Nebude se jednat o klasickou výuku, ale o konzultaci a dovysvětlení
učiva z online výuky.

Konzultace potrvá od 8 hodin nejdéle do 13.30 hodin.

Po konzultacích mohou žáci po skupinách na oběd a domů.

Konkrétní rozvrhy konzultací jednotlivých tříd budou zveřejněny

už od středy 3. 6. 2020.

Při prvním vstupu do školy musí žákyně a žáci předložit čestné prohlášení!

Bez podepsaného čestného prohlášení nemohou vejít do budovy školy.

pedagogický tým ZŠ MK Ivančická