INFORMACE O VÝUCE A OPATŘENÍCH OD 2.11.

02.11.2020 15:43

Od 2. listopadu 2020 až do odvolání probíhá nadále distanční výuka

ve všech třídách naší školy bez výjimky.

Celé znění aktuální informace MŠMT si můžete přečíst ZDE.

 

DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO ŽÁKY POVINNÁ,

ABSENCI OMLOUVÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TŘÍDNÍMU UČITELI.

 

VYZVEDNOUT NEBO ODEVZDAT ÚKOLY ČI POTVRDIT

FORMULÁŘ NA OŠETŘOVNÉ SI MŮŽETE NA VRÁTNICI ŠKOLY

KDE JE ZAJIŠTĚNA STÁLÁ SLUŽBA

OD 8 DO 16 HODIN.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA VAŘÍ,

nadále si žáci mohou odebírat obědy do jídlonosičů

v době od 11.00 do 11.30 hodin.

 

Naše škola je určena na základě usnesení vlády

k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí.

Přikládáme celé znění.

V případě potřeby volejte na tel. 515 322 442

nebo pište na zsivancicka@zsivancicka.cz.

 

MUSÍME SE CHOVAT VŠICHNI ZODPOVĚDNĚ.

SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME!

VAŠE ZŠ IVANČICKÁ

 

Podzimní prázdniny již máme za sebou, ale tato doporučení platí stále.....