INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY OD 18.11. - NÁVRAT 1.,2. A SPECIÁLNÍCH TŘÍD DO ŠKOLY

13.11.2020 08:29

Vážení rodiče, přečtěte si prosím celé znění z MŠMT
Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020.

 • Od středy 18. 11. 2020 se budou ve škole učit: 1.A, 1.B, 2. třída,
  a třídy 1.Z, 2.Z a 1.P.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole)
  mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
   
 • Žáci a pedagogičtí pracovníci tříd 1.Z, 2.Z a 1.P nemají povinnost nosit roušky. Pokud to však nebude působit žákům 1.Z a 2.Z problém, z hygienických důvodů bude lepší a bezpečnější, když si roušku ponechají.
   
 • Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu, místo Hv a Tv budou zařazeny předměty dle uvážení vyučujících.
 • Školní jídelna i nadále pro nás vaří. Všechny děti ze tříd 1.A, 1.B, 2., 1.P, 1.Z a 2.Z budou ke stravování přihlášeny! Pokud do školy nepřijdou, musíte je odhlásit.
 • Ranní školní družina bude v provozu od 6.00 hodin.
  Zvoňte prosím na 1. oddělení.
 • Odpolední školní družina je v běžném provozu do 16 hodin takto:
  4. odd. ŠD - pro 1.A - p. vych. Michala Cafourková
  pouze dne 20. 11. 2020 p. vych. Bartošová
  2. odd. ŠD - pro 1.B - p. vych. Eva Ostrovská
  1. odd. ŠD - pro 2. třídu - p. vych. Sabina Doubková
  3. odd. ŠD - pro ZŠS - p. vych. Martina Lapešová
   
 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem!
 • Jsou však umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Schůzku si s Vámi domluví konkrétní vyučující.
   

O dalších aktuálních změnách Vás budeme neprodleně informovat.

 

PRO OSTATNÍ ŽÁKY NADÁLE PLATÍ

POVINNÁ DISTANČNÍ VÝUKA

ABSENCI OMLOUVÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TŘÍDNÍMU UČITELI.

 

VYZVEDNOUT NEBO ODEVZDAT ÚKOLY

ČI POTVRDIT FORMULÁŘ NA OŠETŘOVNÉ

si můžete na vrátnici školy, kde je zajištěna

stálá služba od 8 do 16 hodin.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA VAŘÍ,

nadále si žáci mohou odebírat obědy do jídlonosičů

v době od 11.00 do 11.30 hodin.

 

Naše škola je určena na základě usnesení vlády

k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí.

Přikládáme celé znění.

V případě potřeby volejte na tel. 515 322 442

nebo pište na zsivancicka@zsivancicka.cz.

 

MUSÍME SE CHOVAT VŠICHNI ZODPOVĚDNĚ.

SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME!