INFORMACE K VÝUCE OD 30.11.

26.11.2020 17:27

Od 30. 11. 2020 
se budou vzdělávat ve škole prezenčně třídy:

1.A, 1.B, 1.P, 1.Z, 2.Z, 2. třída, 3. třída, 4.A, 4.B, 5. třída

6.B, 7.B a 9. třída.
 

Třídy (6.A, 7.A a 8. třída)
budou mít střídavou distanční výuku,

do školy půjdou v týdnu od 7.12.

Jsou však umožněny prezenční individuální konzultace ve škole
(vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může
být přítomen zákonný zástupce žáka. Schůzku si s Vámi v případě zájmu domluví konkrétní vyučující.

Podrobné informace k pravidlům výuky si přečtěte v manuálu MŠMT.

Přečtěte si také opatření PES pro oblast školství.

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole)
  mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  Při vyučování i ve školní družině. Dejte prosím dětem alespoň 2 ks roušek na výměnu a sáček na jejich uložení. 
   
 • Žáci a pedagogičtí pracovníci tříd 1.Z, 2.Z a 1.P nemají povinnost nosit roušky. Pokud to však nebude působit žákům 1.Z a 2.Z problém, z hygienických důvodů bude lepší a bezpečnější, když si roušku ponechají.
   
 • Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu, místo Hv a Tv
  budou zařazeny předměty dle uvážení vyučujících, příp. procházky
  v přírodě. 
 • Ranní školní družina bude v provozu od 6.00 hodin. Děti budou rozděleny podle ročníků, aby nedocházelo ke kontaktům žáků
  z různých tříd. Zvoňte na 1. oddělení. 
   
 • Odpolední školní družina je v provozu do 16 hodin,
  Z důvodu dodržení homogenity skupiny z jednoho ročníku, budou některé třídy zůstávat na odpolední družinu ve svých třídách:
  1.A - ve 4. oddělení ŠD - p. vych. Cafourková
  1.B - ve 2. oddělení ŠD - p. vych. Ostrovská
  2. třída - v 1. oddělení ŠD - p. vych. Doubková
  3. třída - v kmenové třídě - p. vych. Horáčková
  4.A a 4.B - v kmenové třídě 4.B
                   - p. vych. Pospíšilová a p. vych. Bartošová
  5. třída - v kmenové třídě - p. vych. Luterová
  třídy ZŠS - 3. oddělení ŠD - p. vych. Lapešová


  TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
  SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME!

   

ŠKOLNÍ JÍDELNA VAŘÍ,

nadále si žáci na střídavé distanční výuce
mohou odebírat obědy do jídlonosičů

v době od 11.00 do 11.30 hodin.