INFORMACE K ROTAČNÍ PREZENČNÍ VÝUCE ŽÁKŮ I. STUPNĚ A TŘÍD SPECIÁLNÍCH OD 12.4.

08.04.2021 19:31

Vážení rodiče, milí žáci!

Jsme rádi, že se po dlouhé době zase společně sejdeme ve škole.

Od pondělí 12.4. probíhá ROTAČNÍ VÝUKA na I. stupni ZŠ.

Informace Ministerstva školství najdete ZDE.
 

  • 12. 4. 2021 půjde do školy 1.A,  2.třída, 4.A , 5.třída. 1.P, 1.Z a 2.Z

  • 19. 4. 2021 půjde do školy 1.B, 3.třída, 4.B, 1.P, 1.Z a 2.Z
     

A v tomto pořadí budou třídy dále „rotovat“. Vždy se budou učit týden ve škole a týden doma.
 

Pouze speciální třídy 1.P, 1.Z a 2.Z již mohou chodit do školy každý týden.
 

Nadále platí povinnost nošení respirátorů FFP2 (pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci) 
a chirurgických roušek u dětí ve vnitřních prostorách školy.
Prosíme, vybavte děti alespoň 2 ks dobře padnoucích roušek na výměnu např. na dopolední vyučování
a do odpolední družiny. Roušky či respirátory příliš malé nebo naopak velké dětem nesedí na obličeji
a nutí je si je stále upravovat a sahat na ně, což není žádoucí. Budeme využívat krásné prostředí školního
dvora a přilehlého parku k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu.
 

Všichni žáci na prezenční výuce jsou automaticky přihlášeni ke školnímu STRAVOVÁNÍ.
Pro žáky na distanční výuce platí nadále možnost odběru obědů do jídlonosičů u bočního vchodu do jídelny.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA bude v provozu od 6.00 do 16.00 hodin při zachování homogenity skupin,
tzn., že každá třída bude mít svoji paní vychovatelku a svoji třídu, nebude docházet ke spojování oddělení.

Ranní družina je v provozu od 6.00 hodin - zvoňte *201
Odpolední družina je v provozu do 16 hodin - zvoňte do jednotlivých oddělení či na vrátnici takto:
1.A - ve 4. oddělení ŠD - p. vych. Cafourková - zvoňte *203
1.B - ve 2. oddělení ŠD - p. vych. Ostrovská - zvoňte *202
2. třída - v 1. oddělení ŠD - p. vych. Doubková - zvoňte *201
třídy ZŠS
- ve 3. oddělení ŠD - p. vych. Lapešová - zvoňte *124
3. třída - v kmenové třídě - p. vych. Horáčková - zvoňte na vrátnici

4.A -  v kmenové třídě - p. vych. Bartošová - zvoňte na vrátnici
4.B - v kmenové třídě  - p. vych. Pospíšilová - zvoňte na vrátnici
5. třída - v kmenové třídě - p. vych. Luterová - zvoňte na vrátnici

 

Žákovi se umožňuje osobní přítomnost na prezenčním vyučování pouze tehdy, pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID - 19   viz. Příznaky Covid-19 u dětí

b) podstoupil stanovené testování prostřednictvím neinvazivního preventivního testu na přítomnost
antigenu SARS-CoV-2 a bude mít negativní výsledek tohoto testu

Při nesplnění bodů a i b, nemůže být žákovi prezenční vyučování povoleno.

 

Žákovi bude umožněna přítomnost ve vyučování BEZ TESTOVÁNÍ ve škole, pokud:

a) doloží laboratorní nebo lékařské potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19
a od data potvrzeného pozitivního testu neuplynula lhůta delší než 90 dní

b) má negativní výsledek antigenního POC testu nebo RT-PCR testu, ne starší než 48 hodin

 

Abychom se spolu mohli učit, budeme provádět dvakrát týdně (v pondělí a ve čtvrtek)
NEINVAZIVNÍ ANTIGENNÍ TESTY.
.
Vše Vám vysvětlí Vaše paní učitelky, nemusíte se ničeho bát. Děti přijdou do školy, přezují se v šatně
a odejdou do své třídy, kde společně s paní učitelkou zhlédnou instruktážní video, vše si v klidu vysvětlí
a poté provedou samotestování podle instrukcí. Sami jsme na sobě testování vyzkoušeli, nebojte se,
s dětmi vše společně zvládneme! 
Děti, které půjdou do ranní družiny, si provedou test hned po příchodu
do budovy školy pod dohledem dospělé osoby.
 

Informace o testech a pravidlech testování najdete ZDE.

Co když se ve třídě objeví nákaza? Vše vám vysvětlí tento letáček:

  

Pokud máte zájem o ty nejpodrobnější informace o testování žáků přečtěte si manuál Ministerstva školství ZDE.

Instruktážní video k testování najdete také zde (naše škola obdržela od MŠMT SINGCLEAN testy)

Pokud chcete dětem přiblížit co je čeká, přečtěte si společně tento leták pro žáky:

 

V případě nejasností nebo dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit.
Věříme, že společnými silami vše dobře zvládneme.

 

Všichni žáci II. stupně zůstávají i nadále doma a mají povinnou distanční výuku.
Po domluvě třídních učitelů s rodiči mohou absolvovat individuální konzultace.