INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY - ÚNOR

01.02.2021 18:16

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Prezenční výuku ve škole mají třídy:

1.A, 1.B, 1.P, 1.Z, 2.Z a 2. třída.

Všichni žáci z těchto tříd mají přihlášené obědy.
 


Ostatní třídy mají distanční výuku, 
do školy půjdou na základě aktuálních informací,
které včas zveřejníme.

Obědy mají žáci odhlášeny. Kdo bude chtít odebírat oběd do jídlonosiče,
musí se přihlásit. Obědy odebírejte v době od 11.00 do 11.30 hodin.

 
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole)
  mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  Při vyučování i ve školní družině. Dejte dětem alespoň 2 ks dobře padnoucích roušek na výměnu a sáček na jejich uložení.
   
 • Žáci a pedagogičtí pracovníci tříd 1.Z, 2.Z a 1.P nemají povinnost nosit roušky. Pokud to však nebude působit žákům 1.Z a 2.Z problém, z hygienických důvodů bude lepší a bezpečnější, když si roušku ponechají.
   
 • Výuka probíhá podle platného rozvrhu, místo Hv a Tv
  jsou zařazeny předměty dle uvážení vyučujících, příp. procházky
  v přírodě. 
 • Ranní školní družina je v provozu od 6.00 hodin - zvoňte *201
  Děti jsou rozděleny podle ročníků, aby nedocházelo ke kontaktům žáků z různých tříd.
   
 • Odpolední školní družina je v provozu do 16 hodin
  1.A - ve 4. oddělení ŠD - p. vych. Cafourková - zvoňte *203
  1.B - ve 2. oddělení ŠD - p. vych. Ostrovská - zvoňte *202
  2. třída - v 1. oddělení ŠD - p. vych. Doubková - zvoňte *201
  třídy ZŠS
  - ve 3. oddělení ŠD - p. vych. Lapešová - zvoňte *123