INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4.1.

01.01.2021 16:17

Bohužel s sebou začátek nového roku nese další koronavirová opatření. Věříme, že se brzy vrátíme všichni zpět do školy. Vydržte...
SPOLEČNĚ TO DÁME!!!!

Od 4. 1. 2021
se vzdělávají ve škole prezenčně třídy:

1.A, 1.B, 1.P, 1.Z, 2.Z a 2. třída.

Všichni žáci z těchto tříd mají přihlášené obědy.
 


Ostatní třídy mají distanční výuku, 
do školy půjdou na základě aktuálních informací,
které včas zveřejníme.

Obědy mají žáci odhlášeny. Kdo bude chtít odebírat oběd do jídlonosiče,
musí se přihlásit. Obědy odebírejte v době od 11.00 do 11.30 hodin.
 

DALŠÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4.1.2021

Podrobné informace si přečtěte v manuálu MŠMT

Opatření PES pro oblast školství.

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole)
  mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  Při vyučování i ve školní družině. Dejte prosím dětem alespoň 2 ks roušek na výměnu a sáček na jejich uložení. 
   
 • Žáci a pedagogičtí pracovníci tříd 1.Z, 2.Z a 1.P nemají povinnost nosit roušky. Pokud to však nebude působit žákům 1.Z a 2.Z problém, z hygienických důvodů bude lepší a bezpečnější, když si roušku ponechají.
   
 • Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu, místo Hv a Tv
  budou zařazeny předměty dle uvážení vyučujících, příp. procházky
  v přírodě. 
 • Ranní školní družina bude v provozu od 6.00 hodin.
  Děti budou rozděleny podle ročníků, aby nedocházelo ke kontaktům žáků z různých tříd.
   
 • Odpolední školní družina je v provozu do 16 hodin
  1.A - ve 4. oddělení ŠD - p. vych. Cafourková
  1.B - ve 2. oddělení ŠD - p. vych. Ostrovská
  2. třída - v 1. oddělení ŠD - p. vych. Doubková