INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY

05.05.2020 13:15

Vážení rodiče.

V rámci třetí vlny uvolňování přísných opatření stanovených vládou ČR se částečně otevírá i naše škola. Od 11. května se vrací žáci 9. třídy za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Výuka probíhá v pondělí, ve středu a v pátek. Výuka začíná v 9.00 hodin. Žáci mají český jazyk a matematiku. Rozdělení hodin si stanovili vyučující pedagogové.

Od 25. května pak mohou do školy chodit žáci I. stupně (1. – 5. třídy ZŠ).

Návrat do školních lavic je dobrovolný. Pro žáky, kteří se rozhodnou do konce šk. roku zůstat doma, bude probíhat nadále distanční výuka na dálku. Pokud však rodiče a děti návrat zvolí, musí se oni i všichni zaměstnanci školy řídit manuálem, který vydalo MŠMT ČR. Čtěte prosím pozorně základní výňatky z manuálu. Teprve potom se rozhodněte k dobrovolnému návratu do školy. Je také nutné, aby rodiče vyplnili toto ĆESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění. Toto podepsané prohlášení přinesou žáci v první den výuky do školy. Prohlášení si můžete předem stáhnout a vytisknout nebo ho dostanete v první den výuky od vedoucího skupiny před školou a podepíšete ho na místě. Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě zařazeno do výuky.