INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ II. STUPNĚ DO ŠKOLY OD 8.6.

28.05.2020 14:17

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci při distanční výuce, videovýuce, za ochotu, vstřícnost a trpělivost v této nelehké době.

Zveřejňujeme aktuální informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o dalších etapách uvolňování opatření ve školách

od 1. 6. a 8. 6. 2020. Zde si můžete přečíst dopis ministra školství a také harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v České republice a je součástí uvolňovacích opatření MZ a vlády. V závislosti na vývoji epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn.

Vážení rodiče, přečtěte si pozorně pod následujícím odkazem manuál MŠMT:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - manuál

Po důkladném přečtení se rozhodněte k dobrovolnému přihlášení

Vašeho dítěte do školy.

Zde můžete vyplnit a odeslat přihlášku pro žáka II. stupně ZŠ.
Nejpozději do 2. 6. 2020!

První den musí všichni žáci přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které si můžete stáhnout zde. Bez čestného prohlášení nemohou vstoupit do budovy školy.

  • Informace o organizaci výuky a pobytu ve škole zveřejníme poté, až budeme znát počet přihlášených žákyň a žáků.
  • Naše školní jídelna je v provozu, v přihlášce vyznačte, zda budete mít zájem o oběd. Jednotlivé skupiny chodí samostatně. Oběd bude vydáván po etapách, nejdříve však od 12.15 hodin. Do té doby se stravuje po skupinách I. stupeň.
  • V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.  Zřejmě se však tímto opatřením naruší videovýuka, která do této doby fungovala podle provizorního rozvrhu.