INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ I. STUPNĚ DO ŠKOLY 25.5.

22.05.2020 14:40

Milé děti, vážení rodiče.

Po dlouhé době se zase společně setkáme ve škole. V pondělí ráno na Vás budou čekat Vaše paní učitelky a páni učitelé před školou a odvedou žáky do třídy. Učit se budeme v nejvíce 15-ti členných skupinách.
- Každá skupina bude čekat na určeném místě před školou (viz. níže)

- Dodržují se odstupy 2 m.

- Ústa a nos si žáci i případný doprovod kryjí rouškou.

- Před vstupem do školy musíte odevzdat čestné prohlášení podepsané rodiči. Pokud si ho doma nemůžete vytisknout, mohou ho rodiče podepsat v pondělí před školou. Bez čestného prohlášení Vás do školy nesmíme pustit!

- Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám, prosíme tedy rodiče, aby nevstupovali do budovy.

- Každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček na jejich uložení.

- Ve škole budou platit zvýšená hygienická pravidla a režim dle manuálu MŠMT (podrobně ZDE). Je zajištěna dezinfekce, papírové ručníky, připraveny třídy, lavice v doporučeném odstupu a přizpůsoben provoz na chodbách, WC a v jídelně. Na žáky se již moc těšíme a věříme, že to společně zvládneme a budeme dobře fungovat podle daných pravidel do konce školního roku ve zdraví a s úsměvem.

V jakých skupinách budete pracovat a kde se setkáte?

1.třída

· přihlášeno 19 dětí, a proto budou pracovat ve dvou skupinách

· první den ráno se sejdou uprostřed nádvoří
  před školou („u volavky“)

· 1. skupina, p. uč. Andrea Třetinová
  skupina bez odpolední výuky, kmenová třída ID3

  Hrbová, Večeřa, Juránek, Weberová, Tručková, Konradová, Striegler,

  Halva,  Klohna

· 2. skupina, p. uč. Ladislava Pospíšilová
  skupina s odpolední výukou, polytechnická učebna ID4

  B.Baštová, K.Baštová, Blahetek, Geyer, Ostrovský, Hanáková,
  Rozmahel, Fál, Horák, Široká

  Odpolední výuku převezme p. vych. Sabina Doubková v 1. odddělení ŠD,

  při vyzvedávání zvoňte u vchodu *201

 

2.třída

· přihlášeno 12 dětí

· jedna skupina v kmenové třídě IIID3

· první den ráno se sejdou na nádvoří
  v bezbariérovém přístupu

· p. uč. Kateřina Juránková

  Odpolední výuku převezme p. vych. Eva Ostrovská ve 2. oddělení ŠD,

  při vyzvedávání zvoňte u vchodu *202

 

3.A

· přihlášeno 11 dětí

· jedna skupina v kmenové třídě IIID1

· první den ráno se sejdou na nádvoří
  podél zábradlí (nad silnicí)

· p. uč. Jana Hlaváčová

  Odpolední výuku převezme p. vych. Michala Cafourková ve 4. oddělení ŠD.

  při vyzvedávání zvoňte u vchodu *203

 

3.B

· přihlášeno 13 dětí

· jedna skupina v kmenové třídě ID4

· první den ráno se sejdou pod okny své třídy

· p. uč. Hana Štěpánová

  Skupina bez odpolední výuky!

 

4.třída

· přihlášeno 15 dětí

· jedna skupina ve třídě VI.A – IIB2

· první den ráno se sejdou na nádvoří u laviček

· p. uč. Libor Kohoutek

  Odpolední výuku převezme p. as.Tereza Luterová ve 3. oddělení ŠD,

  při vyzvedávání zvoňte u vchodu *124

 

5.třída

· přihlášeno 18 dětí

· dvě skupiny

· první den ráno se sejdou u zadního vchodu (z parkoviště)

· 1.skupina:  p. řed. Lenka Hodaňová – všichni chlapci
 
kmenová třída IB3, specializace ČJ

· 2. skupina: p. uč. Jana Dostálová – všechny dívky

  učebna fyziky, specializace M a Vl

  Obě skupiny bez odpolední výuky.

  Paní učitelky v 10 přejdou do opačné skupiny.

 

9.třída

· příprava na přijímací zkoušky
  učí p. uč. Michaela Vejvalková a p. uč. Marek Ostrovský

 

Pro zajištění bezpečného chodu a komunikace bude vždy od 11 hodin ve vrátnici přítomna dospělá osoba.

Ranní družina do konce šk. roku není poskytována.

Těšíme se na setkání s Vámi všemi.