EXKURZE BOHUTICE - 9. TŘÍDA

19.05.2018 09:17

V pátek 18.5. se žáci 9. třídy vydali na exkurzi do Bohutic. Nejprve si s paní

starostkou prohlédli zámek, sochy z bohutické křížové cesty i zámecké vinné

sklepy, poté se vypravili do Minimuzea čsl. opevnění, kde si prošli expozici

 a trošku si zaválčili. Exkurzi ukončili v areálu zámku, kde u ohně zhodnotili

 své dojmy a opekli si něco na zub. Více fotografií