ERASMUS + NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ Z FRANCIE

25.04.2023 06:12

NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ Z FRANCIE ERASMUS+

Na začátku letošního školního roku (v říjnu) jsme měli možnost v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ navštívit Francii a poznat tamější školu v Contes. A naopak 17. a 18. dubna 2023 přijeli francouzští kamarádi na návštěvu k nám.

den první

Přivítali jsme je společnou snídaní ve školní jídelně. Paní ředitelka si dokonce připravila uvítací řeč ve francouzštině. Poté jsme se rozdělili do menších skupin a provedli naše francouzské přátele po škole. Moc se jim líbilo, že mohli nahlédnout do vyučování našich spolužáků, pozdravit je a popovídat si s nimi. Naše škola na ně působila obrovsky, líbily se jim naše velké třídy, školní družina, knihovna, gymnastická tělocvična a zaujaly je strašilky v učebně přírodopisu. V jejich společnosti jsme se cítili příjemně, měli jsme z toho moc dobrý pocit. Dvě vyučovací hodiny jsme strávili společnými aktivitami, díky kterým jsme se zdokonalovali v anglické konverzaci. Hráli jsme kahoot, což je aplikace vhodná pro fixaci učiva prostřednictvím kvízů. Ve dvojicích jsme hráli hru na PC, kde jsme kreslili a ostatní hádali, co to je. Také jsme hráli zábavné seznamovací hry. Po společném obědě a krátké relaxaci, kdy nám někteří dokonce zahráli na klavír, jsme odešli dobře naladěni a s úsměvem na tváři na náměstí T. G. Masaryka, kde jsme vytvořili smíšené česko-francouzské skupinky. Všichni dostali mapku Moravského Krumlova. Zadáním bylo dostat se z náměstí zpět ke škole po vyznačené trase a po cestě splnit úkoly, které byly napsány v anglickém, českém a francouzském jazyce. O to víc jsme museli spolupracovat, abychom se dostali k zaslouženému cíli, kde jsme dostali osmisměrky s názvy školních pomůcek opět ve všech třech jazycích. Na závěr prvního dne jsme si zahráli fotbal. Sice neměl žádná pravidla, ale všichni si to moc užili.

den druhý

Druhý den si francouzští žáci společně s deváťáky vytiskli na 3D tiskárně klíčenku se svým jménem. Následovala úniková hra s názvem Travel around the world, kde jsme na každém kontinentu plnili úkol. V další hodině jsme si vytvořili kartičky s názvy aktivit, které máme rádi, a nalepili jsme si je na záda. Ostatní vyznavači stejných zálib se mohli na kartičky podepisovat. Následně jsme na velký papír obkreslili své ruce a napsali k nim své jméno. Potom s námi francouzští kamarádi ochutnali pravý český oběd – řízek s maštěnými bramborami. Po chvilce odpočinku jsme se vydali společně do krumlovského zámku, kde jsme navštívili slavnou Slovanskou epopej. Prohlídka byla skvělá, všechny zaujala monumentálnost Muchových pláten. Také jsme vystoupali na zámeckou věž a prohlédli si Moravský Krumlov ze všech stran. Na závěr dvoudenní návštěvy jsme se v zámeckém parku pod vedením odborníků učili hrát discgolf. Mistři discgolfu nám vše vysvětlovali anglicky a nácvik nás všechny opravdu zaujal. Byla to nová zkušenost jak pro nás, tak i pro Francouze.

Škoda, že ty dva dny utekly velmi rychle. Máme spoustu legračních historek, na které budeme rádi vzpomínat. Skvěle jsme se sblížili, někteří spolu zůstanou v kontaktu i nadále. Hodně jsme se společně nasmáli a pobavili, ale hlavně jsme se díky vzájemné komunikaci zase o něco víc zdokonalili v angličtině. Děkujeme za podporu a spolupráci při realizaci našeho programu oddílu discgolfu a Městu Moravský Krumlov.

Agáta Chvátalová, Anna Vejvalková, Eliška Zbirovská,
Karolína Mašová a Pavel Striegler, VIII.B

Více fotografií