DEN ZEMĚ

26.04.2019 06:29
Den země je dnem věnovaným naší planětě a v konečném důsledku i nám všem. Stanovení termínu tohoto svátku vychází z původních oslav dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti (21. březen). Den země vznikl spontánně, jako ekologicky laděný svátek Země. Od roku 1990 k se oslavám  přidala i Česká republika. Cílem moderních oslav dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešení těchto problémů. I žáci naší školy se vyjadřují ke způsobům, jak se šetrně chovat ke svému životnímu okolí, k přírodě. Uklízíme ve svém okolí, hledáme cesty ke zlepšení podmínek života našeho i všech živých organismů kolem nás. Žáci 4.- 7.ročníku plnili v měsíci dubnu dlouhodobý úkol - vytvořit herbář z usušených jarních květin. Z každého ročníku budou na začátku května oceněni 2 autoři nejlepších herbářů. V pátek 26.4. žáci čtvrté, páté a osmé třídy v projektovém vyučování zpracovávali právě téma Dne Země. Naše škola disponuje atriem, které umožňuje nejen výuku v přírodě, ale i trávit přestávky, svačit, sportovat venku,  v bezprostřední blízkosti školní budovy. Podívejte se na fotografie, které toto vše dokumentují. No nechtěli byste i vy navštěvovat takovou školu?  Více fotografií   Jana Pavlíčková