DEN PŘÁTELSTVÍ

23.05.2023 14:19

Žákovský parlament pracuje na naší škole již řadu let. Aktivně se podílí na chodu školy, zastupitelé naslouchají přáním a potřebám svých spolužáků, diskutují o nich, předkládají je vedení školy a některé z nich se snaží zrealizovat. Také proto byl vyhlášen  na 22. 5. 2023 Den přátelství,
jenž si dal za cíl  podpořit sociální vazby mezi kamarády a přáteli, kteří se v tento den oblékli do stejného oblečení.

Ralph Waldo Emerson: "Jediný způsob, jak mít přítele, je být jím."

Více fotografií