DEN DĚTÍ

02.06.2018 07:52

V pátek 1.6. jsme s dětmi oslavili jejich svátek v krásném prostředí školního dvora. Pro děti z I. stupně bylo připraveno deset zábavných stanovišť na kterých si mohly vysoutěžit body, které jim byly v naší bance proměněny za peníze do obchůdku s odměnami. A vybírat bylo opravdu z čeho! Radost byla veliká a Den dětí jsme si opravdu užili. Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili jak finančně tak věcnými dary a také žákům 9. třídy s paní uč. Vejvalkovou, kteří se stali patrony této akce a pomohli velkou měrou paním vychovatelkám ze školní družiny, které tuto akci každoročně připravují při organizaci a na stanovištích. Více fotografií