DEN DĚTÍ

02.06.2022 16:30

První červnový den je svátkem dětí. Jinak tomu nebylo ani na naší škole. Všechny děti z prvního stupně,1.Z a 1.P se dopoledne sešly v atriu školy, kde pro ně paní vychovatelky a paní učitelky připravily 12 zábavných soutěží. Na stanovištích skvěle pomáhali žáci 9. třídy. Děti si samy vybraly, kde chtějí soutěžit. Každý dostal kartičku, na kterou se zapisovaly body. S kartičkou šly děti do banky, kde dostaly penízky na nákup v obchůdku, ve kterém si mohly vybírat ze spousty krásných odměn. Nabídka byla pestrá, nikde se netvořily dlouhé fronty a dobrá nálada panovala po celé dopoledne. Vydařené oslavě Dne dětí přálo i počasí. Všechny zajímavé soutěže si děti velmi užily. Všichni si odnesli domů plno zážitků odměn, užili si plno legrace a dobré nálady a odcházeli spokojeni a s úsměvem na tváři.
Chceme poděkovat a nesmírně si vážíme všem, kteří pomáhali a přispěli finančním i věcným darem. Více fotografií              Ladislava Pospíšilová