DĚJEPISNÁ PROCHÁZKA - třída 2.Z

08.01.2021 09:24

Se žáky třídy 2.Z právě probíráme středověk, jak vypadal tehdejší způsob hospodaření, stolování, jak vypadala středověká města a život na hradech. Využili jsme příznivého zimního počasí a 2 vyučovací hodiny jsme hledali stopy městských hradeb. Na městských schodech žáci objevili zazděnou střílnu, tajné prostory, po cestě na Střelnici zase branky, které umožňovaly  jeho obyvatelům  město nepozorovaně opustit. Někteří žáci poprvé uviděli nové hřiště a také splav pod zámkem. Ptali se, objevovali a také si užívali pobytu venku, což je pro imunitu každého z nás také velmi přiznivé. Zámeckým parkem skončila naše procházka v celkové délce 5,5 km. Pochvala!