CHARITATIVNÍ AKCE - DÁREK V KRABICI OD BOT

22.11.2019 14:24

Žákovský parlament při ZŠ Ivančická se připojuje k charitativní sbírce Kolpingovy rodiny Dárek v krabici od bot 2019. Žákovský parlament jednomyslně rozhodl, že se naše škola připojí do projektu „Krabice od bot: Děti darují dětem k Vánocům“. Dárek dostane některé z dětí z chudých rodin v ČR a určitě mu udělá radost. Jedná se o pomoc dětem v azylových domech, krizových centrech, nízkoprahových klubech nebo ústavní péči. Jak projekt funguje? Prázdnou krabici od bot naplní děti dárky podle vlastního uvážení a doporučení dospělých. V úvahu vstupuje samozřejmě věk a pohlaví dítěte (sbíráme pro děti od 0 do 15 let). Kolpingova rodina MK by uvítala dárky pro děti vrozmezí 10-12 let, pro které je rků nedostatek. Ze sběrných míst pak před Vánocemi organizátoři zajistí převoz krabic do předem vytipovaných míst.Jaknato? Sežeňte prázdnou krabici od bot a naplňte ji dárkovým obsahem (pomůže třeba návod: https://www.krabiceodbot.cz/chci-se-zapojit/co-zabalit-do-krabice/) ve třídě shromážděte přinesené dárky a roztřiďte je do krabice, na krabici uveďte údaje - věk a pohlaví dítěte, pro které je dárek nachystán, krabici nebalte,starší spolužáci ji zabalí jednotně ve škole ve výtvarné výchově. Za vaši pomoc předem děkujeme.
Krabice vybíráme do 2.12. Více informací o projektu