ČERVNOVÉ MUZIKOHRÁTKY

11.06.2019 17:30

Poslední muzikohrátkové setkání žáků 1. P ZŠ speciální s 1. třídou v tomto školním roce bylo zakončeno kolektivní hrou na Boomwhackers. Byla to velká zábava plná pestré palety barev a zvuků. Boomwhackers jsou různě dlouhé a různě barevné plastové trubky, přičemž každá barva odpovídá určitému tónu. Je mnoho způsobů, jak trubky rozezvučet, např. klepáním o podlahu, o lavici, o různé části těla, trubice o trubici atd. Boomwhackers nabízí obrovské množství možností, jak s nimi hrát a velkou výhodou je, že na tento jednoduchý perkusní nástroj dokáže zahrát opravdu každý! Žáci si v průběhu muzikohrátek vyzkoušeli řadu technik hry na Boomwhackers, experimentovali nejrůznějšími způsoby a spontánně tvořili zvuky. Hravou a zábavnou formou si procvičili tělesné schéma, orientaci v prostoru, pravo-levou orientaci, vyzkoušeli si seřadit stupnici podle barev, dalekohled, techniku prodlouženého ucha, zazpívali si a to vše v doprovodu hry na trubky. Na řadu přišly také rytmické hry, hry s pohybem a dirigováním. Celé muzikohrátky byly zakončeny tradiční relaxací v podobě poklepové, zvukové masáže, jak jinak než pomocí plastových trubic. Více fotografií