CANISTERAPIE VE TŘÍDĚ ZŠ SPECIÁLNÍ

22.09.2021 05:18

Ve čtvrtek 16.9. proběhla ve třídě ZŠ speciální canisterapie. Naši žáci, tak po dlouhé době prázdnin, mohli opět prožít radostné chvilky ve společnosti jejich psího kamaráda Andyho a k velkému překvapení i nové psí kamarádky Lucky. Canisterapii, jakožto podpůrnou metodu ve výchovně vzdělávacím procesu žáků s postižením, využíváme již řadu let a má velmi kladné účinky. Jedná se o velmi promyšlený záměr působení, ve kterém jsou děti zcela přirozeně prostřednictvím psa motivováni k rozvoji a procvičování jemné
i hrubé motoriky, koordinaci pohybu, orientaci v prostoru, ale také k rozvoji rozumových schopností a vzájemné spolupráci. Pejsek žákům s postižením často vynahrazuje chybějící sociální kontakty, které některým ze strany vrstevníků chybí. Pomáhá jim zažívat úspěch a v neposlední řadě zvyšuje jejich sebevědomí. Moc děkujeme paní Martině z občanského sdružení Cantes Brno a těšíme se na další setkání. Více fotografií