CANISTERAPIE VE TŘÍDĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

15.01.2019 21:05

Od listopadu 2018 navštěvuje třídu 1. P ZŠ speciální paní Petra Závodská se svým canistrapeutickým pejskem Dastym. Tato podpůrná terapie probíhá jednou za měsíc a u žáků je velmi oblíbená. Canisterapie představuje pro děti s postižením zpestření a rozšíření nabídky smysluplných činností nejen ve vzdělávání, ale v životě vůbec. Kontakt se psem má silný emocionální charakter, pes u dětí vzbuzuje velmi kladné emoce, uspokojuje potřebu citové jistoty a pouhou přítomností ve třídě vyvolává dobrou náladu. Dasty se během terapie stává kamarádem při hře, nabízí spoustu nových podnětů, ale především žáky motivuje k méně oblíbeným činnostem či aktivitám, které by bez jeho přítomnosti nedokázali. Ve třídě využíváme především skupinovou formu canisterapie, volíme takové aktivity se psem, které jsou přizpůsobeny skladbě dětí, jejich individuálním potřebám a momentálnímu rozpoložení. Cílem je procvičit a rozvíjet rozumové a komunikační schopnosti, pozornost, paměť, hrubou a jemnou motoriku, sluchové a zrakové vnímání. Důraz je kladen také na emocionální a sociální oblast. Více fotografií