CANISTERAPIE VE TŘÍDĚ SPECIÁLNÍ

26.10.2022 07:45

Naši psí kamarádi Lucky s Andym navštěvují naše žáky už nějaký ten rok.
Ani v letošním školním roce tomu není jinak, a tak nadále pokračujeme v tolik oblíbených canisterapeutických setkáních. Pejsci našim žákům přinášejí nejen radost, ale také velmi efektivně napomáhají v procesu vzdělávání. Čtyřnozí kamarádi motivují a podněcují žáky s postižením k pohybovým aktivitám, k rozvoji hrubé a jemné motoriky, k verbální i neverbální komunikaci, k soustředění a v neposlední řadě se také podílejí na rozvoji rozumových schopností. Patří jim velký dík a moc se těšíme na další setkání.

Více fotografií