CANISTERAPIE - DRUHÁCI

27.05.2019 22:02

Víte co je to CANISTERAPIE? Pokud ne, stačí, když si prohlédnete fotky z této zdařilé akce, kterou pro nás připravily paní učitelky a asistentky ze speciálních tříd se svými člověčími kamarádkami a psími kamarády. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací a vše si prakticky vyzkoušely. Krásně spolupracovaly všechny děti z běžných i speciálních tříd. Pochopitelně nejatraktivnější byly pro děti speciálně vycvičení psi, kteří byli hlavními hrdiny celé akce. Teď už určitě víte, co znamená CANISTERAPIE…CPes je nejen nejlepší přítel člověka, ale také obrovský pomocník a terapeut při nejrůznějších potížích. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami či depresemi nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. U dětí se canisterapie nejčastěji využívá při práci v logopedii, rehabilitační praxi, u sluchově a mentálně postižených dětí. U autistů může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se, ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.) ByL to velmi pozitivní a příjemný zážitek a už nyní se těšíme na další společné setkání při CANISTERAPII. Děkujeme! Nadšení žáci ze 2.A i 2.B Více fotografií