BŘEZNOVÉ MUZIKOHRÁTKY

07.04.2019 08:47

Hudební improvizace, jedna z metod aktivní muzikoterapie, která je založena na spontánním hudebním projevu, byla náplní již tradičního inkluzivního setkání žáků 1. P ZŠ speciální a žáků 1. třídy. K improvizování jsme využili jednoduché instrumenty – chřestidla, dřívka, kyblíky, drhla, zvonky, bubínky aj. Děti s nástrojem mohly volně experimentovat, během hry ho kdykoliv vyměnit za jiný a zkoušet ho rozezvučet nejrůznějšími způsoby. Dále byly na programu hry s rytmem, hudebně – pohybové hry, hádání písně dle melodie a společný zpěv za doprovodu úžasného živého orchestru, který jsme společně vytvořili. Ke konci muzikohrátek si žáci vyzkoušeli tzv. zvukový tunel, ve kterém se mohli zaposlouchat do šumění lesa. V úplném závěru se žáci pokusili o harmonizaci meditačních nástrojů a vykouzlili   jedinečnou atmosféru plnou příjemných tónů pro uvolnění a relaxaci. Více fotografií