BESEDA: ŽÁKEM VE STAROVĚKU ANEB V DOBĚ HLINĚNÝCH DESTIČEK

16.02.2022 12:56

Ve středu 16.2. 2022 v rámci projektu na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti žáků, který je součástí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání regionu Moravskokrumlovsko II,  proběhla v 6. třídě čtenářská dílna s následným keramickým workshopem, který vedla lektorka DDM Moravský Krumlov Magdalena Novotná.  

            Žáci 6. třídy si díky této aktivitě vyzkoušeli aplikaci poznatků z učiva literatury a dějepisu při tvoření hliněné destičky. Mohli projevit své logické myšlení a využít vlastní kreativitu. Při její tvorbě si uvědomili, jak důležitou úlohu v dějinách lidstva sehrály vznik písma a následné zaznamenávání nejrůznějších příběhů. Při besedě si připomněli nejstarší epos na světě – Epos o Gilgamešovi ze starověké Mezopotámie a diskutovali o tom, že muselo být nesmírně těžké, i fyzicky náročné tak dlouhý příběh zaznamenat na hliněné destičky.         

               Věřím, že tato beseda povzbudila a motivovala žáky k rozvíjení vlastní kreativity a ukázala jim možnost, jak využívat svých čtenářských zkušeností pro vlastní tvorbu. Více fotografií

Mgr. Michaela Vejvalková – koordinátorka besedy