BESEDA S REDAKTOREM DALIBOREM KRUTIŠEM

28.05.2019 20:43

V úterý 28.5. 2019 se na Základní  škole, Mor. Krumlov, Ivančická uskutečnila beseda žáků 6., 7. a 8. ročníku  s redaktorem Znojemského deníku Rovnost Daliborem Krutišem o povolání novináře, novinářské etice a žurnalistice obecně. Mottem této besedy byl citát Alberta Camuse „ Novinář je spisovatel současnosti.“ Pan Krutiš nejprve představil žákům  noviny, ve kterých pracuje, přiblížil, jak vypadá den novináře, jak se pracuje se zdroji, jak je důležité zůstat objektivním a informovat pravdivě a nezaujatě. Novinář  musí ve své práci překonávat různé těžkosti.  Často s ním účastníci kauzy, o níž píše, nechtějí komunikovat, za svou práci se může stát i terčem útoků – třeba na sociálních sítích…Zajímavé také bylo zjištění, že v redakci Rovnosti  nesmí při psaní článků používat některá slova či slovní spojení. Pokud toto pravidlo poruší, mohou dostat i pokutu. Velice cennou částí přednášky byla diskuse o tzv. fake news, tedy nepravdivých či falešných zprávách, které se na internetu objevují stále častěji. Beseda s novinářem Znojemského deníku Rovnost  byla opravdu zajímavá a přínosná pro  rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Jak totiž řekl pan  Krutiš: „ Je skvělé, že čtete zprávy, ale ještě důležitější je  zamyslet  se nad tím, co čtete, a utvořit si vlastní názor. Michaela Vejvalková  Více fotografií