BESEDA: DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ, TATÍNKU, POKRAČUJ...

11.11.2019 13:21

Čtenářství českého národa je často oblíbeným tématem diskusí. Na jedné straně všichni stále opakují, že děti málo čtou, na straně druhé se Češi umisťují na prvních místech čtenářských žebříčků – ať už v počtu knihoven na počet obyvatel, či v množství zakoupených knih apod.

            Připustíme-li,  že čtenářská gramotnost žáků je opravdu nízká, většina lidí označí za viníka školu. Ale co rodina, jaký ta má podíl na rozvoji čtenářských dovedností dětí? Na tuto otázku jsme se pokusili najít odpověď prostřednictvím besedy s názvem „Dědečku, vyprávěj, tatínku,  pokračuj…“, která  je součástí  projektu MAP II  a podpory rozvoje čtenářské gramotnosti. Pozvání přijali zástupci tří generací jedné rodiny – dědeček Mgr. Antonín Třetina, tatínek Mgr. Tomáš Třetina a dcera Barbora Třetinová, aby žákům 7., 8. a 9. ročníku představili své oblíbené knihy.  I když zdravotní stav p. Antonínu Třetinovi nakonec neumožnil fyzicky se besedy zúčastnit, zaslal dětem zdravici, v níž  nejen představil své oblíbené knihy, ale odpověděl i na řadu otázek.

            Závěrečná diskuse, ve které padlo mnoho zajímavých dotazů, snad  aspoň trochu osvětlila, zda se vztah ke čtenářství „dědí“ a jestli rodiče či prarodiče ovlivňují literární vkus svých potomků. A jelikož se nám toto téma zdá opravdu zajímavé a zatím nevyčerpané, můžou se žáci těšit na další besedu, tentokrát pod názvem „Babičko, vyprávěj, maminko,  pokračuj..“  Více fotografií                                                      Mgr. Michaela Vejvalková