15.KVĚTEN - MEZINÁRODNÍ DEN RODINY

15.05.2019 09:40
 15.květen je mezinárodním dnem rodiny:
Rodina je nesmírně důležitá pro život každého jedince. Je základem pro výchovu a budoucnost dalších generací.
Připomínejme si její důležitost a ýznam nejen dnes, ale i po celý rok.
ŽÁCI v hodinách přírodopisu to dnes popsali takto:
 
- měli bychom si večer spolu sednout k večeři
- měli bychom se spolu dívat na hokej
- chci se dívat společně na film
- mohli bychom nakoupit v KFC a spolu si to doma sníst
- mohli bychom grilovat na zahradě
- celá rodina by spolu mohla hrát nějaké deskové hry
- zoranizovat rodinný výlet
- rodina je maminka
- rodina je láska