6. TŘÍDA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

12.10.2021 19:38

Každý člověk by měl vědět aspoň základní informace o svém městě, znát jeho představitele, vědět něco málo z historie… Nejlépe se učí  tzv. v terénu, a proto se šesťáci se svou třídní učitelkou a paní asistentkou vydali na městský úřad, kde je osobně provedl pan senátor a starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. Ten v sobě opravdu nezapře bývalého pedagoga,
a tak děti nejen  seznámil s problematikou státní správy a samosprávy,
ale zároveň je rovnou i vyzkoušel ze získaných znalostí. Největším zážitkem pak pro většinu byla svatba nanečisto, která všechny pobavila, a pan starosta asi poprvé na otázku: „Berete se dobrovolně?“, uslyšel ráznou odpověď: „Ne!“   Více fotografií