SBĚR PAPÍRU

Žákovský parlament ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 vyhlašuje celoškolní soutěž jednotlivců a třídních kolektivů ve sběru starého papíru.

Termín konání soutěže:  2. 5. 2018 (středa) – 31. 5. 2018  (čtvrtek)

Soutěže se může zúčastnit každý žák základní školy, základní školy speciální i základní školy praktické. Do soutěže jednotlivců bude zapsán ten, kdo v daném termínu přinese jakékoli množství papíru. Papír může být i netříděný, ale pevně svázaný do balíku. Nesbíráme skartovaný papír v igelitových pytlích!!! Sběr je možné dovážet každé ráno od 7,30 – 8,00

k zadnímu vchodu školy, kde budou celou dobu  k dispozici žáci z  9. tříd, kteří balík převezmou, zváží a zaznamenají.  Papír je možné  u zadního vchodu ponechat také v odpoledních hodinách, ale je nutné jej označit pevně přidělanou jmenovkou, aby bylo možné přiřadit sběr ke správnému jménu. V soutěži třídních kolektivů bude započítáván sběr jak jednotlivců, tak i třídních učitelů, či  z vlastních aktivit samotné třídy – sběr získaný při úklidu školy apod.

Děkujeme všem rodičům, kteří podpoří své děti v této soutěži. Výtěžek ze získaného sběru bude využit na další  aktivity školy.

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ PŘICHÁZÍ DO ŠKOL

Ve středu 11. 4. 2018 se třídy I. A a I. Z zúčastnily dvouhodinového programu národního parku. Hravou formou bylo dětem paní Ing. Svatavou Holubovou vysvětlováno, co je to národní park, co v něm mohou vidět a celé povídání bylo doprovázeno obrázky a fotografiemi – praktickým poznáváním přírody všemi smysly a hrami pro děti, pomocí kterých si vyzkoušely své znalosti o dané problematice. Bezprostřední zážitek ze setkání měly děti také díky přírodninám. Cílem programu je vytvoření si kladného emocionálního vztahu k přírodě jako takové. Konkrétní ukázky a vysvětlování seznamují děti s tím, co mohou vidět v blízkém chráněném území a jak se tam mají chovat, aby z návštěvy získaly co nejvíce a přitom přírodě neublížily. Vše bylo doplněno o prvky malé „domácí ekologie.“  Celá akce je zdarma součástí komplexního programu primární prevence. V červnu poté čeká děti a jejich pedagogy osobní návštěva národního parku, kde si projdou jednu z navrhovaných tras, která bude vyhovovat věku, fyzickým a časovým možnostem dětí.
Více fotografií

                                         Mgr. Lenka Spourová

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

V pátek 6.4. se uskutečnil zápis žáků do 1. třídy ve školním roce 2018/2019. Předškoláčci prokázali svou připravenost stát se školáky na výbornou! Těšíme se na další setkání v rámci Klubu předškolák. Více fotografií

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

Seznam ke stažení zde

Novinky

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

06.09.2017 07:39
Zde najdete nabídku zájmových kroužků na naší škole

KLUB MLADÝCH ČTENÁŘŮ ALBATROS

05.09.2017 17:22
Zdravíme Vás v novém školním roce. KMČ zaslal také letos knižní katalogy...

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ PRVŃÁČKY

04.09.2017 19:04
PŘIVÍTALI JSME NAŠE PRVŃÁČKY V pondělí 4.9. jsme zahájili nový školní rok. Na...

VÝUKA PLAVÁNÍ - 3. a 4. třída

04.09.2017 18:08
  PROČ?                 ...

SEZNAM SEŠITŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

28.08.2017 19:56
Přehled sešitů pro jednotlivé...

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY - NOVINKY VE ŠK. ROCE 2017/2018

10.07.2017 19:11
  Dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou chystáme ve...
<< 17 | 18 | 19 | 20 | 21 >>

Zřizovatel:

Město Moravský Krumlov

 

Program podpory digitalizace škol